Hem

Är du nyfiken som ett barn för att veta mer om barnkonventionen?

 

Vi hjälper dig som barn eller vuxen, lärare eller andra aktörer att lära dig vad barnkonventionen innebär och hur ska vi tillsammans tillämpa barns rättigheter i vår vardag..

Vägen till Jobb för nyanlända

 

Är du ny i Sverige och just har fått PUT ? Villl du veta hur du kommer in i arbetsmarknaden och vilka förutsättningar du har? Eller kanske du funderar på att starta eget och har en affärsidé. Du får gärna kontakta oss för att få stöd och vägledning på vägen till ditt första jobb i Sverige!

 

 

Migration, psykisk ohälsa och trauma

 

Har du varit med en trauma och har flyttat till Sverige som flykting, har du funderingar kring händelserna som har varit i ditt liv och påverkar din psykiska hälsa? Behöver du någon att prata med på ditt modersmål? Vi har samtalsledare med olika språk som kan erbjuda dig samtal för att du skulle kunna få bearbeta dina kännslor.

Du är välkommen att kontakta oss idag!